24. maj 2009

Limbarska gora - Golčaj


Kdor prileze do Limbarske gore ter ima še kaj časa in energije, lahko pot podaljša do Golčaja. Pot je večinoma položna in zelo prijetna.


Golčaj leži južno in nad Blagovico (690 m). Tam stoji najstarejša cerkev v Črnem grabnu.

Zgodovina Golčaja
Cerkev sv. Neže na Golčaju je dala leta 1526 za vojno s Turki šest renskih goldinarjev, kelih 16 1/2 lota in dve srebrni čaši 19 1/2 lota. Kaže, da je bila premožna, Baltasar von Lamberg, iz Črnelega, svetovalec v spodnji avstrijski deželi, je s privoljenjem svoje žene Katarine, rojene von Petschach, Lukom, župnikom v Krašnji, Jurijem Šmitom in Valantom iz Blagovice ter Simonom iz Zgornjih Lok (Oberlakhach), desetinarji cerkve sv. Neže na Golčaju, 1. oktobra 1558 zamenjal kmetijo v Vošcah, ki je prinašala letno 20 repov, šest kokoši, tri kite (prediva), Haarzahling, 25 jajc za kmetijo na Korenem, ki je prinašala letno 20 krajcarjev. Kmetija je spadala sicer h Gospostvu Zalog pri Moravčah in je prinašala po 25 krajcarjev na leto. Cerkev na Golčaju je imela torej nekaj dohodka od desetine. Grof Ksaver von Lichtenberg z Belneka je 24. novembra 1792 prodal Janezu Stermelu, mežnarju na Golčaju, 44 johov in 967 klafter gozda na Planjavi v krašenjski župniji. Mežnarjeva domačija, ki je bila nekdaj podložna blagoviškemu gospostvu, je tedaj pripadala gospostvu Rocenj pod Šmarno goro. Po kupni pogodbi iz leta 1647 je podružnični cerkvi sv. Neže na Golčaju pripadala polovica dohodka od kmetije v Blagovici. Podružnično cerkev sv. Neže na Golčaju omenja Valvasor v svoji osmi knjigi Slava vojvodine Kranjske leta 1689.